Xem thêm

Số lượt đăng ký

Đăng ký ngay

Đăng ký đạt mốc

EXP PET x50000

30,000

Kim Cương Khóa x150

60,000

SR Phong Linh x1

100,000

Chuông Gió Thánh Ca x3

300,000

Đá Tiên Tri x2

500,000

Thú cưỡi Corgi x1

1,000,000

Rung chuông thánh ca

Khám phá Cloud Song

Tính năng nổi bật